Technologia XXI wieku

Technologia XXI wieku

Budować lepiej i taniej biurowce, obiekty handlowe, hale produkcyjne…

Poniższe informacje skierowane są do Inwestorów, Deweloperów i Generalnych Wykonawców.

W dobie dużej konkurencji na rynku inwestorzy szukają oszczędności na etapie realizacji inwestycji. Czynią to często w sposób najprostszy tj. szukając zamiennych, tańszych materiałów i urządzeń, zlecając wykonanie skomplikowanych prac wymagających wysokich kwalifikacji firmom, które oferują najniższą cenę. Niestety często efekt końcowy jest daleko niezadowalający, a związane z tym kłopoty obciążają inwestora. W dużych budynkach np. biurowych niezmiernie ważnym elementem są instalacje klimatyzacji, wentylacji, technologii ciepła i automatyki. Błędy tutaj popełnione , tak na etapie projektów jak i wykonawczym są często nie do poprawienia, a skutkują bardzo poważnymi kłopotami podczas wieloletniej eksploa-tacji budynku. Wybór odpowiedniej firmy wykonawczej z dużym doświadczeniem praktycznym zapewnia inwestorowi bezpieczeństwo prawidłowego wykonania tego zakresu prac. Firmą, która z dużym powodzeniem realizuje takie usługi jest nasza firma Womar Sp. z o.o. Jesteśmy firmą Projektowo – Wykonawczą o ponad 20 letnim doświadczeniu praktycznym, specjalizującą się w instalacjach klimatyzacji, wentylacji, technologii ciepła, odnawialnych źródłach energii, pompach ciepła, czyli wszelkich instalacjach mechanicznych z automatyką i sterowaniem.Dział Projektowy firmy Womar to doświadczona kadra inżynierska, której głównym celem jest wdrażanie najnowszych energooszczędnych techno-loggii oraz optymalizacja rozwiązań technicznych w celu maksymalnej redukcji kosztów. Wykonujemy oferty na realizacje usług wykonawczych na podstawie przesłanej od inwestora lub GW dokumentacji technicznej. Taki projekt jest bardzo dokładnie analizowany od strony technicznej ale przede wszystkim ekonomicznej. Dokonywana jest w miarę precyzyjna wycena kosztów inwestycyjnych oraz orientacyjnych kosztów eksploata-cyjnych w okresach krótko i długotermi-nowych. W drugiej fazie firma opracowuje zamienną koncepcję projektową, opartą o najnowsze, sprawdzone w praktyce technologie, urządzenia i materiały. Podstawowym założeniem jest utrzymanie porównywalnego standardu instalacji (najczęściej proponowane zmiany znacznie go podwyższają) w stosunku do projektu pierwotnego. Działania te wykonywane są w ścisłej współpracy z Inwestorem, który w sposób rzetelny informowany jest o wszystkich zaletach i wadach danego rozwiązania. Nowa koncepcja projektowa lub jej modyfikacja za każdym razem są poparte wnikliwą analizą ekonomiczną. Ostateczną decyzję zawsze podejmuje płatnik czyli Inwestor lub w niektórych przypadkach Generalny Wykonawca.

Można zadać sobie pytanie. Czy to możliwe, aby instalacje HVAC wykonać na wyższym poziomie za niższą cenę ?

Firma Womar Sp. z o.o. wykonuje takie usługi z dużym powodzeniem i zadowoleniem swoich klientów. Cała tajemnica to własne, wypracowane przez lata know-how. Firma Womar Sp. z o. o. zaprojektowała (lub przeprojektowała), a następnie wyko-nała „pod klucz” instalacje w dużych obiektach, głównie biurowcach klasy „A”, które również serwisuje. Inwestorzy i administratorzy przekaza-nych budynków wysoko cenią jakość wykonanych prac i niezawodność zastosowanych systemów. Udoku-mentowane oszczędności na etapie realizacji inwestycji to 10% - 25% kosztów w stosunku do pierwotnych rozwiązań projektowych. Oszczędno-ści kosztów eksploatacyjnych to 30-50%, dzięki zastosowaniu najnowszych energooszczędnych technologii i zaawansowanej automatyki. Przy staraniu się o Certyfikat Budownictwa Zrównoważonego zastosowanie inno-wacyjnych rozwiązań powoduje obniżenie zapotrzebowania energetycznego i daje dodatkowe punkty w procesie certyfikacji.