Serwis

Usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne

Firma WOMAR zapewnia usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne. Dysponujemy odpowiednio przeszkolonymi pracownikami posiadającymi niezbędne kwalifikacje i uprawnienia oraz sprzętem naprawczym i diagnostycznym. 

Zawieramy z naszymi klientami stałe, długoterminowe umowy na korzystnych warunkach finansowych. 

Zakres oferowanych usług to obowiązkowe przeglądy terminowe, zgodnie z wymogami producentów oraz usługi konserwacyjne i naprawcze z branży klimatyzacji, wentylacji, centralnego ogrzewania i ogrzewania przemysłowego. 

Proponujemy wykonanie przeglądów 2 razy w roku. Regularne przeglądy klimatyzacyjna lub grzewcze zapewniają maksymalną wydajność chłodniczą (grzewczą) i minimalizują ryzyko wystąpienia awarii.